DeutschFrançaisNederlandsEnglish
Home Europe Cup
La Colombe Joyeuse
Europabeker Print E-mail

EUROPABEKER

Ereprijs Herman Van Rompuy

De Europabeker wordt sinds 1975 ingericht door "La Colombe Joyeuse".
Te winnen op de 5 internationale vluchten zijnde: Pau - Barcelona - St-Vincent - Marseille - Perpignan met de 1ste getekende, de twee eerst getekende en het grootst aantal prijzen met de vijf eerst getekende.

Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld.

1° KLASSEMENT 1ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen)

Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die 5 prijzen behaalden met hun 1ste afgegeven duif  op  de vijf internationale vluchten uit:
PAU  - BARCELONA – SINT-VINCENT - MARSEILLE – PERPIGNAN.

Indien er geen 20 personen geklasseerd zijn, wordt het klassement verder aangevuld tot 20 met de liefhebbers die 4 prijzen behaalden met hun 1ste getekende op voornoemde vluchten. (klassement volgens kleinste coëfficiënt). Coëfficiënten worden berekend volgens de formule:

Behaalde prijs x 1000
Aantal duiven x afstand liefhebber

2°  KLASSEMENT 1ste + 2de AFGEGEVEN: (max. 20 personen)

Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die 10 prijzen behaalden met hun 2 eerste afgegeven duiven  op  de vijf internationale vluchten uit:
PAU  - BARCELONA – SINT-VINCENT - MARSEILLE – PERPIGNAN.

Indien er geen 20 personen geklasseerd zijn, wordt het klassement verder aangevuld - tot 20 - met de liefhebbers die 9  prijzen behaalden met hun 1ste en 2de getekende op voornoemde vluchten. Indien nog geen 20 geklasseerden, worden ook de liefhebbers met 8 prijzen geklasseerd. (klassement volgens kleinste coëfficiënt).
Coëfficiënten worden berekend volgens de formule:

Behaalde prijs x 1000
Aantal duiven x afstand liefhebber

3°  KLASSEMENT met de 5 EERSTE GETEKENDE: (max. 20 personen)

Hier worden 20 liefhebbers geklasseerd in dalende volgorde van het aantal behaalde prijzen met de 5 eerste getekende duiven op de vier internationale vluchten uit:     PAU  - BARCELONA – ST-VINCENT - MARSEILLE – PERPIGNAN.

Coëfficiënten worden enkel berekend om de liefhebbers met gelijke punten te rangschikken. De formule voor het berekenen van de Coëfficiënten:

Behaalde prijs x 1000
Aantal duiven x afstand liefhebber

Eerste wordt de liefhebber met het meeste aantal prijzen, enz.
Indien meerdere liefhebbers hetzelfde aantal prijzen behalen, dan gebeurt de rangschikking als volgt:

Vb:

1° ……………  20 prijzen = 1punt
2° ……………. 19 prijzen (coëf. 0.2020) = 2,3 punten
2° ……………. 19 prijzen (coëf. 0.2120) = 2,6   “
2° ……………. 19 prijzen (coëf. 0,2220) = 2,9   “

Zijn er 4 gerangschikt op de 2de plaats met hetzelfde aantal prijzen =
2,00 – 2,25 – 2,50 en 2,75
Zijn er 5 gerangschikt op de 2de plaats met hetzelfde aantal prijzen = 
2,00 – 2,20 – 2,40 – 2,60 – 2,80
Zijn er 6 gerangschikt op de 2de plaats met hetzelfde aantal prijzen = 
2,15 – 2,30 – 2,45 – 2,60 – 2,75 – 2,90
Idem voor de derde plaats dan wordt het eerste cijfer 3.
Enz…

PRIJSUITREIKINGEN:

I. EUROPABEKER:

Na de opstelling van deze drie klassementen, wordt het klassement van de EUROPABEKER opgesteld. In dit klassement worden enkel de liefhebbers gerangschikt die in de 3 voornoemde klassementen voorkomen.
Winnaar van de EUROPABEKER wordt de liefhebber met het kleinste puntenaantal (optelling van de verschillende behaalde plaatsen).
Alle in de EUROPABEKER gerangschikte liefhebbers  worden uitgenodigd op de huldiging  die later wordt medegedeeld.


II. EUROPESE ASDUIF GROTE FOND:

Een klassement van 5 liefhebbers wordt opgesteld.
Winnaar wordt de liefhebber met de duif die de beste individuele prestaties heeft geleverd op 3 van de 5 volgende interantionale vluchten (naar keuze van de liefhebber)

PAU  - BARCELONA – ST-VINCENT - MARSEILLE – PERPIGNAN

Bij gelijkheid van het aantal prestaties gebeurt  het klassement door optelling van de coëfficiënten berekend volgens de formule:

Behaalde prijs x 1000
Aantal duiven x afstand liefhebber

De eerst gerangschikte wordt uitgenodigd op de huldiging  die later wordt medegedeeld.

III. SUPER ASDUIF PAU:

Wordt gewonnen door de liefhebber met de duif die de beste prestaties leverde tijdens de laatste 5 jaar op de wedstrijd uit PAU.
Bij gelijkheid van prestatie wordt winnaar de duif met de kleinste coëfficiënt steeds berekend volgens de formule:

Behaalde prijs x 1000
Aantal duiven x afstand liefhebber

De winnaar wordt uitgenodigd op de huldiging  die later wordt medegedeeld.

IV. ALGEMENE VOORWAARDEN:

De formulieren die zich in de internationale uitslag PAU bevinden MOETEN vóór  10 januari VOLLEDIG INGEVULD (met vermelding van de juiste afstanden van iedere vlucht) opgestuurd worden naar:

Roger GEYSEN
Bosschaertlaan 18
2960 Sint-Job-in't-Goor
BELGIE


Het bestuur behoudt zich het recht voor om onvolledig ingevulde formulieren te weigeren.

 
Website by Digitalux and Design by NLD